aeg.info.pl > Regulamin

Regulamin


 • Sklep internetowy

 • Właścicielem sklepu internetowego jest firma TADO Dariusz Kempa z siedzibą ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa, NIP 1130056198, REGON 010302414, zrejestrowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

 • Jak złożyć zamówienie?

 • Pierwszym krokiem do złożenia zamówienia może stać się zapełnienie koszyka, poprzez wpisanie do koszyka co najmniej jednej pozycji z dostępnych na stronie narzędzi. Inną formą jest przesłanie zamówienia poprzez sekcję kontakt lub przesłanie zapytania w formie faksu.
  Wysłanie którejkolwiek z powyższych informacji nie jest wystarczające do rozpoczęcia realizacji zamówienia. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez naszego handlowca. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, zamówienie zostaje kasowane.

  TADO zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub niekompletnie lub błędnie wypełnionych.

  W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, TADO bezzwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt zostanie anulowane.

  Firma TADO zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub zmiany specyfikacji.

  Uwaga: Nasi dostawcy bezustannie ulepszają oferowane przez nich urządzenia, specyfikacja techniczna, wygląd urządzeń prezentowanych na zdjęciach może być inny od aktualnie prezentowanej oferty. Na wyraźne zapytanie klienta TADO udzieli na ten temat wyczerpujących informacji przed zrealizowaniem zamówienia.

 • Fakturowanie

 • W przypadku firm i instytucji chcących otrzymać fakturę VAT, niezbędne jest przesłanie emailem lub faksem dokładnych danych firmy, umożliwiających nam wystawienie faktury VAT.

  Klienci indywidualni otrzymują fakturę VAT detaliczną, paragon fiskalny zostaje w TADO wraz z kopią faktury.

  TADO zastrzega sobie możliwość rozpisania na fakturze osobno kosztów obsługi transakcji i wartości kupowanego(ych) urządzenia(eń). Łączna wartość nie przekracza jednak ustalonej wartości zamówienia.

 • Dostawa

 • Zamówienie realizowane jest w ciągu 2 do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
  Wyjątkiem mogą być dostawy wyrobów, do których jest utrudniony dostęp (np. konieczność importowania z magazynów poza granicami Polski).
  Koszty dostawy wynoszą: 15 zł brutto dostawa realizowana przez kuriera, za którą wcześniej była dokonana przedpłata za towar, 20 zł brutto dostawa realizowana przez kuriera, który dokonuje pobrania gotówki za dostarczany towar. W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru w Punkcie Obsługi Klienta nie jest doliczany koszt dostawy.

  Przesyłka zostanie dostarczona przez firmę spedycyjną DPD, Siódemka lub Pocztę Polską SA.
  Przy odbiorze towaru, po dokonaniu zapłaty, mają Państwo prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczającego, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

  Ewentualny fakt stwierdzenia uszkodzenia należy zgłosić bezzwłocznie doręczycielowi i zaznaczyć to pisemnie na liście przewozowym. Reklamacja dotycząca uszkodzeń w transporcie nie zostanie uznana po odejściu doręczyciela, chyba że stroną umowy jest konsument. W tym przypadku przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

  1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
  4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu.

  Ograniczenie obszaru dostawy:
  Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Płatności

 • Płatność następuje po wystawieniu faktury proforma przelewem na konto TADO lub przy odbiorze przesyłki bezpośrednio doręczycielowi.
  Zamówienie niektórych pozycji oferty, których nie ma standardowo w magazynie i wymagają przez nas złożenia specjalnego zamówienia, może wymagać obowiązkowej przedpłaty o czym klient zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub mailową.

 • Reklamacja

 • Wszystkie produkty dostępne na naszej stronie internetowej są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, objęte gwarancja producenta.
  Procedura reklamacji:
  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem oferty@tado.pl lub w formie pisemnej na adres: Tado Dariusz Kempa, ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  Gwarancja

  Podstawą do uznania roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu towaru (faktura, lub paragon), oraz karta gwarancyjna.

  Dokumenty te przychodzą razem z towarem i przyjęciem towaru potwierdzacie Państwo, że znajdowały się one w przesyłce.

  Warunki gwarancji określa producent danego towaru. Gwarantem jest również producent.

  Informacja o punktach serwisowych, do których należy przesłać reklamowany towar znajduje się w instrukcji dołączonej każdorazowo do sprzedawanego produktu lub na karcie gwarancyjnej.

  Naprawy gwarancyjne mogą być realizowane wyłącznie w autoryzowanych i uprawnionych do takich napraw punktach. Jakiekolwiek naprawy we własnym zakresie, przeróbki, ingerencja do wnętrza maszyny osób nieuprawnionych, wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi powodują utratę gwarancji.

  Koszty związane z wysyłką określa producent (szczegóły w książce gwarancyjnej).

  W wypadku trudności ze znalezieniem autoryzowanego serwisu lub jakichkolwiek wątpliwości nasi wykwalifikowani serwisanci służą Państwu pomocą.

  Wszystkie oferowane przez nas narzędzia są fabrycznie nowe, pochodzą oficjalnej sieci dystrybucji przedstawicielstw poszczególnych marek. Na Państwa życzenie możliwe jest przesłanie referencji dotyczących TADO. Firma nasza jest wieloletnim autoryzowanym dystrybutorem większości marek elektronarzędzi.

 • Zwrot towaru

 • Zgodnie z obowiązującym prawem art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14dni odstąpić od niej bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Formularz odstąpienia od umowy oraz wymienione zapisy ustawy znajdą Państwo >>pobierz<<.
  Zwrot możliwy jest tylko dla towaru sprzedanego klientom, posiadającym siedzibę na terytorium Polski.
  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

 • Ochrona prywatności

 • Dokonanie zakupów wymaga podania podstawowych informacji osobowych. Składając zamówienie automatyczne wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych w związku z realizacją wyłącznie danego zamówienia. Istnieje jednak możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych (informowanie o promocjach lub nowościach). W każdym przypadku przysługuje Państwu oczywiste prawo do wglądu i poprawiania danych oraz do wycofana danych z naszej bazy. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 • Postanowienia końcowe

 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zawartość Sklepu Internetowego TADO nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wiążącą ofertą jest potwierdzone pisemne zamówienie. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu Internetowego TADO są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i zmian.
  Sklep Internetowy TADO nie wypożycza oferowanego sprzętu do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

  Wszystkie wymienione produkty, nazwy i znaki graficzne są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli. Zawartość niniejszej strony, włączając, ale nie wyłącznie własne, znaki firmowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, teksty, obrazy, grafikę, dźwięk, animacje i pliki filmowe oraz ich układ na stronie jest własnością naszej firmy lub osób trzecich i podlega prawu o własności intelektualnej.

  Żaden z elementów tej strony nie może być odtwarzany, kopiowany, przenoszony, publikowany, rozpowszechniany, modyfikowany, przesyłany lub umieszczany na innych stronach lub dokumentach bez wcześniejszej pisemnej zgody TADO. Wyjątkiem są linki do dowolnej strony portalu. Wszystkie prawa dotyczące własności intelektualnej związane z zawartością niniejszej strony, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz prawa patentowe są zarezerwowane i jakiekolwiek wykorzystanie ich bez wcześniejszej pisemnej zgody od właściciela jest surowo zakazane.

  Wszystkie produkty są oryginalne, nieużywane i wyprodukowane przez właścicieli znaków towarowych, patentów, wzorów i rozwiązań technicznych.

  Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 • Zmiany

 • Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym poinformujemy klientów pocztą elektroniczną na podany przez nich adres e-mail oraz na stronie www.narzedzia.info.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że klient na piśmie wyrazi zgodę na zastosowanie nowych postanowień.
  AEG SB2E 720 RX

  SB2E 720 RX

  656,64 zł

  zwykła cena: 791,12 zł

  AEG PL 750

  PL 750

  689,44 zł

  zwykła cena: 792,46 zł

  AEG WS 8-115S

  WS 8-115S

  218,73 zł

  zwykła cena: 248,56 zł